ОБЩИ УСЛОВИЯ

  Настоящите общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между туристическа агенция „БН Холидей“ ООД, ЕИК: 207246679, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Красна поляна“, бл. 35А, телефон за контакт: 0898 25 30 44, електронен адрес: office@bnholiday.com (Агенцията), с удостоверение за извършване на турагентска дейност № РК-01-8315, извършваща услуги само по електронен път, и потребителите на туристически продукти и услуги, предоставяни посредством уебсайта www.bnholiday.com.
  Всякаква комуникация между Агенцията и потребителите се води на електронен адрес: office@bnholiday.com!

  1. Условия за предоставяне на туристически услуги
  1.1. Извършване на заявка за туристически услуги
  Всеки потребител може да направи заявка за закупуване на предлагана туристическа услуга от туристическа агенция „БН Холидей“ ООД, по телефон, електронна поща office@bnholiday.com или чрез контактната форма на адрес: www.bnholiday.com
  1.2. Съгласие с общите условия
  При извършване на резервация на услуга, предлагана посредством уебсайта www.bnholiday.com, потребителят следва да прочете настоящите общи условия внимателно и цялостно, и да ги потвърди.
  С потвърждаването на общите условия потребителят изразява своето изрично и еднозначно съгласие и приема да се обвържете с тях.
  1.3. Потвърждаване на резервация
  Резервацията се счита за окончателно потвърдена само когато е получено плащане на депозит от потребителя на туристически услуги, съгласно размера му, определен в съответната оферта, или е получено пълно плащане.
  Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на туристическа агенция „БН Холидей“ ООД настъпят изменения в цените на резервираните услуги, „БН Холидей“ ООД има правото да поиска от потребителя да му заплати разликата.

  2. Запитване за туристическа услуга
  2.1. Предлагани туристическите услуги
  Туристическа агенция „БН Холидей“ ООД предлага следните туристически услуги:
  – екскурзия;
  – почивка;
  – хотелско настаняване;
  – круизни пътувания;
  – самолетни билети.
  2.2. Запитване за туристическа услуга
  Потребителят може да се свърже с Агенцията чрез телефон, Viber, електронна поща или чрез контактната форма, поместена в сайта. След получаване на запитване от негова страна Агенцията ще се свърже с него за допълнителни уточнения по запитването (ако е необходимо) и ще му изпрати оферта по зададените от него критерии. Ако потребителят е избрал конкретна оферта от сайта, Агенцията ще се свърже с него, за да го информира за свободните места по офертата. След като потребителят избере подходящ за него вариант, Агенцията ще резервира желаната туристическа услуга.

  3. Правила за резервиране на туристическа услуга и самолетни билети
  3.1. Изисквания за въвеждане данни на потребителите за резервиране на туристическа услуга
  За резервиране на туристическа услуга са необходими следните данни на потребителите:
  – имена на кирилица/латиница по документ за самоличност;
  – изисквания за вида на документа за самоличност – лична карта или паспорт;
  – единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
  – срок на валидност на документ за самоличност за влизане в конкретната дестинация;
  – изисквания и условия за издаване на виза за конкретната дестинация;
  – здравни изисквания във връзка с разпространението на инфекциозни заболявания за конкретната дестинация.
  Коректното въвеждане на данните на потребителите е най-важното условие за резервиране на туристическа услуга.
  Потребителят следва да проверява внимателно информацията, която предоставя на Агенцията.
  При промяна в данните, които потребителят е предоставил, той следва да информира незабавно Агенцията.
  „БН Холидей“ ООД не носи отговорност за липсващи данни от документа за самоличност, грешно изписани имена или изтекъл срок на валидност на документа за самоличност по вина на потребителя.
  3.2. Изисквания за въвеждане данни на потребителите за резервиране на самолетен билет
  За резервиране на самолетен билет са необходими следните данни на потребителите:
  – имена на кирилица/латиница по документ за самоличност;
  – изисквания за вида на документа за самоличност – лична карта или паспорт;
  – срок на валидност на документ за самоличност за влизане в конкретната дестинация;
  – изисквания и условия за издаване на виза за конкретната дестинация;
  – здравни изисквания във връзка с разпространението на инфекциозни заболявания за конкретната дестинация.
  Коректното въвеждане на данни е най-важното условие за резервиране на самолетен билет.
  Потребителят следва да проверява внимателно информацията, която предоставя на Агенцията.
  При промяна в данните, които потребителят е предоставил, той следва да информира незабавно Агенцията.
  В случай че са въведени некоректни данни: невалидни, сгрешени или неотговарящи на документа за пътуване на потребителя, авиокомпанията запазва правото да наложи глоба и/или да откаже качване на потребителя на борда. Електронният билет трябва да бъде представен на летището при регистрацията на потребителя за полета заедно с валиден документ за самоличност.
  „БН Холидей“ ООД не носи отговорност за липсващи данни от документа за самоличност, грешно изписани имена или изтекла валидност на документа за самоличност по вина на потребителя.
  Агенцията обръща внимание на потребителите, че при резервация е задължително личните документи да имат минимална 6-месечна валидност от датата на връщане от пътуването. За лица под 18 годишна възраст пътуващи с придружител е необходимо и задължително да има нотариално заверено пълномощно от родителите за пътуване в чужбина.
  Потребителят следва да провери с какъв личен документ може да се пътува до конкретната държава – лична карта или паспорт, или и с двата документа. При резервация на самолетен билет, потребителят задължително трябва да провери дали държавата, в която отива, изисква виза или друг миграционен документ.
  При резервиране на самолетен билет се спазват общите условия и изисквания на съответната авиокомпания.

  4. Заплащане на туристически услуги
  Заплащането на туристическата услуга може да бъде частично (депозит) или окончателно плащане на цялата сума. Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в офертата за съответната услуга и е част от договора за туристически пакет или друга туристическа услуга. При неизпълнение на задължението на потребителя на туристическа услуга за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за прекратен по вина на потребителя, а услугите – за анулирани.
  4.1. Срок за заплащане на екскурзия или почивка
  За всяка екскурзия или почивка срокът за заплащане е различен в зависимост от наличните свободни места и периода, за който се отнася резервацията.
  След като резервацията за екскурзия или почивка е потвърдена, Агенцията изпраща на потребителя срок, до който резервацията трябва да бъде заплатена.
  4.2. Срок за заплащане на хотелско настаняване
  За всяко място за настаняване този срок е различен в зависимост от наличните помещения за настаняване, с които разполага, и периода, за който се отнася резервацията. След като хотелската резервацията е потвърдена, Агенцията изпраща на потребителя срок, до който резервацията трябва да бъде заплатена.
  4.3. Срок за заплащане на круизно пътуване
  За всяка круизна компания срокът за заплащане е различен в зависимост от наличните помещения за настаняване, с които разполага, и периода, за който се отнася резервацията. След като резервацията за круизно пътуване е потвърдена, Агенцията изпраща на потребителя срок, до който резервацията трябва да бъде заплатена.
  4.4. Срок на заплащане на самолетен билет
  Всяка авиокомпания има различни изисквания за сроковете на плащане на самолетните билети. Предвид датата на заминаване и наличност на местата, авиокомпания може да изиска заплащане до няколко часа след направата на резервацията.
  4.5. Заплащане на туристическа услуга по банков път
  Заплащането на туристически услуги се извършва само и единствено по банков път!
  За да може Агенцията веднага да отрази плащането по резервация, е желателно преводът да бъде направен в БАНКА ДСК. При превод в банка, различна от БАНКА ДСК, отразяването на преведената сума може да стане след 2 или 3 дни. В такъв случай Агенцията няма да може да издаде навреме резервираната туристическа услуга. Допълнителното изчакване може да доведе до изчерпване на местата в икономичните ценови сектори. Потребителят трябва да има предвид, че цената на резервираната туристическа услуга не е гарантирана до момента на получаването на сумата.
  При нареждане на банков превод в поле „Основание за плащане“ се вписва номерът на резервация, по която потребителят превежда сумата! Грешно въведено поле може да попречи на идентификацията на плащането.

  5. Промени в заплатени резервации
  5.1. Промени в издадени ваучери за хотелско настаняване, почивка, екскурзия или круизно пътуване
  Промени в имената, датите на пътуване в издадени ваучери за хотелско настаняване, почивка, екскурзия или круизно пътуване в повечето случаи не са възможни. Според конкретната ситуация, определени компании и доставчици могат да разрешат да бъде направена евентуална промяна по вече направена резервация, като за това може да бъде начислена допълнителна такса от страна на компанията доставчик. Таксите не са фиксирани и варират, и се определят от доставчика на туристическата услуга.
  5.2. Промени в издаден самолетен билет
  Евентуални промени по вече издаден самолетен билет се извършват само в работно време на туристическа агенция „БН Холидей“ ООД.
  5.2.1. Промяна на име и фамилия в издаден самолетен билет
  При редовните и чартърните авиолинии не се допуска промяна на име и фамилия. Затова трябва много добре да се внимава в точното изписване на латиница така, както е изписано в документа за самоличност, с който ще се пътува. При някои нискотарифни авиокомпании се допуска смяна на име и фамилия, като се заплаща допълнителна такса.
  Според конкретната ситуация, определени авиокомпании могат да разрешат да бъде направена някаква промяна по вече направена резервация, като за това може да бъде начислена допълнителна такса от страна на авиокомапания. Таксите не са фиксирани и варират, и се определят от доставчика на туристическата услуга.
  5.2.2. Промяна на дата в издаден самолетен билет
  Евентуални промени в датата на заминаване и/или датата на връщане в самолетен билет след издаването му са възможни единствено, в случай че условията на авиокомпанията позволява и срещу установените от авиокомпанията допълнителни такси.
  5.2.3. Анулиране на самолетен билет от страна на пасажер
  Ако резервацията за полета се изпълнява от нискотарифна авиокомпания и потребителят се откаже от пътуването, след като самолетният билет вече е издаден, няма да му бъде възстановена никаква сума. При този тип авиокомпании платените суми са невъзвръщаеми. При анулация на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания се начислява неустойка в размер на 100% от цената на билета.
  Ако резервацията за полета се изпълнява от редовна авиокомпания и потребителят се откаже от пътуването, след като самолетният билет вече е издаден, в зависимост от тарифата, по която е резервиран самолетният билет, редовната авиокомпания може да му възстанови някаква малка част, която е заплатил. Понякога частта, която евентуално може да се възстанови, са само летищните такси.
  5.2.4. Анулиране на самолетен билет от страна на авиокомпания
  Ако пътуването е еднопосочно и настъпи промяна в разписанието на полета, Агенцията ще се свърже с авиокомпанията и ще обсъди нова алтернативна дата. Ако пътуването е двупосочно и настъпи промяна в разписанието на полетите, Агенцията ще се свърже с авиокомпанията и ще обсъди новите алтернативни дати. В случай че настъпилата промяна е приемлива за потребителя, Агенцията ще предприеме действия за осъществяване на пътуването му. Ако тази нова дата/дати не удовлетворява/т потребителя, Агенцията ще започне преговори с авиокомпанията за анулиране на резервацията. Понякога тези преговори може да продължат доста дълъг период поради факта, че авиокомпанията е много натоварена с обработването на всички подобни заявки.
  След като успешно приключи анулирането на резервацията и авиокомпанията възстанови сумата към туристическа агенция „БН Холидей“ ООД, следва възстановяване на сумата към потребителя. Сумата, която се възстановява към потребителя, е по-ниска от тази, която е заплатил първоначално, поради обстоятелството, че се удържат следните видове такси: пътническа такса за самолетен билет (или така наречената такса обслужване), такса за входящ банков превод, такса за изходящ банков превод. Потребителят трябва да представи банкова сметка, по която да му бъде възстановена сумата.

  6. Издаване на счетоводни документи за различните видове туристически услуги
  В случай че потребителят желае да му бъде издаден счетоводен документ относно използвана туристическа услуга (почивка, екскурзия, хотелско настаняване, самолетен билет или круизно пътуване), трябва да го заяви в момента на резервацията. Следва да предостави данни за фирмата, на която да бъде издаден съответният счетоводен документ. Счетоводни документи могат да бъдат издавани не по-късно от 7 дни след заплащане на съответната туристическа услуга.

  7. Отговорност относно резервирани туристически услуги
  При попълване на данни за резервация потребителят е длъжен да предостави изискваните верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на резервацията, са верни, пълни и точни. Такива могат да бъдат:
  – имена на кирилица/латиница по документ за самоличност;
  – изисквания за вида на документа за самоличност – лична карта или паспорт;
  – единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
  – срок на валидност на документ за самоличност за влизане в конкретната дестинация;
  – изисквания и условия за издаване на виза за конкретната дестинация;
  – здравни изисквания във връзка с разпространението на инфекциозни заболявания за конкретната дестинация.
  Туристическа агенция „БН Холидей“ ООД не носи отговорност за липсващи данни, грешно изписани имена или изтекъл срок на валидност на документа за самоличност.
  7.1. Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време или поради закъснения на пътуващите потребители, натоварен трафик или други обстоятелства, независещи от Агенцията.
  7.2. „БН Холидей“ ООД не носи отговорност за загубени или откраднати вещи или документи на потребителите, както и за последствията при неспазване на законодателството на съответната държава от страна на потребителите. В случай на нанесени щети от отделен потребител или група потребители на хотелската база, автобуси или трети лица извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Евентуалните щети се компенсират веднага от извършителя, а ако това не е възможно, се съставя протокол за нанесена щета и изплащането й от извършителя става в едноседмичен срок след завръщането на групата.
  7.3. Осигуряването на валиден паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната страна, е изцяло задължение на потребителя. Агенцията не поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни документи.
  7.4. „БН Холидей“ ООД не носи отговорност при промени или анулиране на почивката/екскурзията вследствие на форсмажорни причини – стачки, епидемии, лоши метеорологични условия, анулиране на полети, промени в разписанието и цените на съответната авиокомпания, промяна или анулация от страна на хотелиери, както и други извънредни обстоятелства. В този случай Агенцията не дължи неустойки.
  7.5. Агенцията не носи отговорност при отказ на виза от съответното посолство.

  8. Застраховки
  Всички потребители, пътуващи в чужбина, са задължени да имат медицинска застраховка за времето на престоя им извън страната. Тя се заплаща допълнително или е включена в общата цената на туристическата услуга, според конкретната оферта.

  9. Анулации
  Анулации се извършват в писмена форма на електронен адрес: office@bnholiday.com, като се подава искане за анулация на пътуването. Неустойките при отказ от пътуване са определени в договора за организирано пътуване.

  10. Рекламации
  10.1. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т. ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявявани от потребителя на място на доставчика на съответната услуга и представителя му (екскурзовод на туроператора, обслужващата фирма) за отстраняване на несъответствията. В случай че рекламацията не е удовлетворена на място, потребителят се задължава в 14-дневен срок след завършване на пътуването, предмет на договора за организирано пътуване, да предостави на Агенцията и туроператора писмена рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, придружена с потвърждение на доставчика на услугата.
  10.2. В случай че потребителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат. Всяка рекламация, за която Агенцията и туроператорът не са уведомени по реда, описан в договора за организирано пътуване, както и при липсата на потвърждение от доставчика на услугата, остава без разглеждане.

  11. Решаване на спорове
  В случай че потребителят не е удовлетворен от предоставените от Агенцията услуги, може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите (КЗП): https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
  КЗП има денонощен национален телефон на потребителя с безплатен номер 0700 111 22.
  Жалби и сигнали може да се подават и на: info@kzp.bg.

  12. Приложимо право
  За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България, независимо от седалището или местожителството на потребителя.